Bước 1: Click button menu trên thanh header

Bước 2: Chọn Đăng ký

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin của bạn và bấm Đăng ký. Lưu ý: Email sẽ đực dùng để cấp lại mật khẩu nếu bạn quên nên hãy nhập chính xác nha.

Như vậy là bạn đã hoàn thành đăng ký thành viên rồi! Bắt đầu viết bài và kiếm thêm thu nhập thôi!